Byen bliver først grøn, når kapitalen er med

I dag udgør opvarmning af bygninger og deres forbrug af el ca. 40 procent af Danmarks totale energiforbrug. Bygningernes bidrag er derfor afgørende for, om vi som samfund når vores mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Af: Michael Zöllner

Når entreprenører tænker ”grøn by”, vil de fleste tænke nybyggeri og state of the art arkitektur. Men nybyggeri udgør forsvindende lidt i forhold til de eksisterende bygninger, så vil vi for alvor gøre noget for at gøre vores byer og bygninger grønnere, må vi opgradere den eksisterende bygningsmasse.

En by bliver grønnere af at få mos på tagene, frodige tagterrasser eller parkområder, men i Danmarks Grønne Investeringsfond er det ikke nok.

For os handler det om at reducere energiforbruget i bygninger og tænke cirkulært i forhold til ressourcerne og byggematerialerne - om end det er at forlænge produkternes levetid, reducere spild i produktionen og værdikæden, eller at øge produkternes performance.

Men omstillingen får kun fart, hvis nogen gider betale for det, og der derfor er forretning i det. Det skal være motoren i omstillingen til den grønne by. Den filantropiske motor er simpelthen ikke stærk nok, men det er den kommercielle motor.

Trods potentialet er der lange beslutningsprocesser. Omstillingen til en grønnere by kræver et mind-set om, at man tør prøve nogle ting af og tænke nye forretningsmodeller.

Nye forretningsmodeller kan accelerere omstillingen

Teknologierne til at gøre vores bygninger grønnere findes, og de er lige nu i rivende udvikling. Men de har svært ved at blive udbredt, fordi kompleksiteten i løsninger er for høj. Internationalt ser vi mange forsøg på netop at adressere den problemstilling. Der er heldigvis også gode eksempler i Danmark.

Virksomheden Best Green, der leverer varmepumper, er en af dem.

I stedet for at levere varmepumper, leverer de varme. Best Green er gået fra produkt til service i deres forretningsmodel i form af en vedligeholdelsesfri varmeløsning til både private, kommuner og virksomheder - i stedet for blot at sælge en varmepumpe.

Denne forretningsmodel er et vigtigt værktøj i forhold til at gøre byen grønnere og mere bæredygtig. En af de største barrierer for at opgradere den eksisterende bygningsmasse med nyere og grønnere løsninger er, at det kræver relativt store startinvesteringer. Det er også tilfældet med varmepumper. Men med Best Greens løsning betaler kunden blot for den grønnere varme, de bruger, og et årligt abonnement. Så tager Best Green sig af at finansiere investeringen.

Og den model kan for alvor være med til at accelerere omstillingen. Men det kræver kapital at omstille fra produkt til service, og derfor kræver det også fleksibilitet fra kapitalverdenen, så en virksomhed som Best Green kan få finansieret sit cash flow frem for et fysisk produkt.

Kapitalen spiller en vigtig rolle

Det er åbenlyst for enhver, at der er et stort forretningspotentiale i at gøre bygninger grønnere og mere energieffektive, men det går for langsomt. Kapitalen er der, projekterne er der, og forretningsmodellerne er der sådan set også – men de kan ikke finde hinanden, og hvis de finder hinanden, er det ikke nødvendigvis på den rette måde.

Her bærer vi i finansverden en del af ansvaret. For det skyldes blandt andet, at vi alt for ofte ser på de nye projekter gennem vores egne finansieringsprodukter. Men her skal vi som kapitaludbydere blive bedre til at tilbyde virksomhederne kapitalløsninger, der passer til netop der, hvor de er i virksomhedens livscyklus. Og det kan sagtens være i kombination med flere forskellige kapitaludbydere og typer af kapital. Det kræver blot fleksibilitet fra vores side.

Grøn omstilling kræver investeringer, og de investeringer kræver kapital. For os at se er kapitalen der til denne type projekter. Vi skal bare møde hinanden.