Direktør Finn Mortensen fra State of Green præsenterer grønne løsninger. Her for premiereministeren fra Etiopien og hans delegation.

Eksport af grøn teknologi og bæredygtige løsninger med enormt potentiale

State of Green sætter system i Danmarks eksport af grøn teknologi og bæredygtige løsninger. De koordinerer en række aktiviteter for både danske virksomheder og staten, der sikrer, at Danmark fastholder sin position på verdensmarkedet som en af de fremmeste leverandører af grønne teknologier og bæredygtige løsninger.

Af: Michael Winther

Med ansvar for modtagelsen af omkring 2.000 politiske og kommercielle beslutningstagere samt 125 pressebesøg på årsbasis spiller State of Green en helt central rolle i Danmarks ambition om at være verdens- og markedsledende inden for bæredygtige løsninger og grønne teknologier. Det er nemlig State of Green, der sammensætter de mange forskellige besøgsprogrammer for de internationale delegationer, der hvert år ankommer til Danmark for at hente inspiration og løsninger til en mere grøn og bæredygtigt udvikling.

Samtidig har State of Green også som en af sine hovedopgaver at tiltrække grønne investeringer til Danmark. Det sker ud fra devisen om, at Danmark som foregangsland for grøn teknologi og bæredygtige løsninger skal fungere som den motor, der virkelig italesætter den grønne omstilling ud fra et kommercielt udgangspunkt. Et udgangspunkt, der samtidig kan skabe nye jobs og udvikle den teknologiske know-how, der i 2050 skal gøre Danmark fri for fossile brændstoffer.

Beslutningstagere

State of Green er en lille, proaktiv og meget effektiv enhed, der er med til at sætte Danmark på den internationale dagsorden for grøn omstilling. Enheden har eksisteret i knap ti år og er en udløber af Danmarks værtskab for FN’s klimakonference COP15, der løb af stablen i København i 2009.

Netop klimakonferencen blev et suverænt udstillingsvindue for grønne og bæredygtige danske løsninger, og det er de erfaringer, der i dag er transformeret ind i State of Green og til stadighed forfines, så Danmark kan fastholde sin position som foregangsland for den grønne omstilling.

- Vi arbejder i kulissen med at skabe de rigtige kontakter mellem de danske virksomheder, der har specialiseret sig i grøn teknologi og de internationale kunder, der er interesserede i at investere i den. Det sker ved, at vi hvert år screener en række henvendelser både til os selv og til ejerkredsens ministerier og organisationer fra folk ude i verden, der vil høre, se og opleve grønne danske teknologier i funktion. Det er så vores opgave at udvælge de mest relevante henvendelser, der på sigt kan resultere i nye eksportordrer til danske virksomheder. Herunder programlægge relevante besøg, der honorerer de forskellige delegationers ønsker og behov. Men vi er bestemt også opsøgende og arbejder ud fra en kommerciel tilgang. Det betyder, at beslutningstagere på enten politisk eller kommercielt niveau har førsteprioritet, når besøgene planlægges, fortæller direktør Finn Mortensen fra State of Green.

Dækker det hele

I modsætning til tidligere, hvor State of Green blev finansieret fra år til år i et samarbejde mellem en række ministerier og erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Vindmølleindustrien, er den statslige medfinansiering i dag forankret på Finansloven via en bevilling, der løber frem til udgangen af 2020.

Det giver ro til at arbejde mere langsigtet og strategisk, ligesom storytellingen om det grønne Danmark kan foldes ud til nye højder på nye platforme og i andre internationale fora. Til gavn for bæredygtigheden og den danske eksportøkonomi.

I sit internationale arbejde med at profilere Danmark har State of Green fokus på energi-og miljøløsninger - bæredygtige løsninger inden for vind, fjernvarme og fjernkøling, bioøkonomi, energieffektivisering, klimatilpasning, transport, vand, intelligent energi, miljø og ressourcer samt andre vedvarende energiformer. Efter at FN har defineret 17 bæredygtighedsmål er der stor fokus på at leve op til de mål, der omfatter energi og miljø.

- Vi dækker det hele, og vi tilbyder de danske virksomheder en gratis webplatform og en række værktøjer, der sikrer dem international eksponering over for potentielle samarbejdspartnere og kunder. Vores webportal på engelsk, kinesisk, japansk og tysk har over 60.000 besøgende om måneden, og vi sørger også for at brande Danmark og de grønne virksomheder i relevante internationale sammenhænge, f.eks. med en dansk pavillon. Ligeledes er vi involveret i at forberede og gennemføre en række internationale arrangementer i Danmark. I 2018 er København sammen med Malmø vært for energitopmødet, Clean Energy Ministerial, hvor energiministrene fra de 26 største industrilande mødes. Senere vil andre store arrangementer finde sted, bl. a. International Water Association, IWA’s verdenskongres og udstilling, som afvikles i København i 2020, forklarer Finn Mortensen.

Ambitionen indfries

Med State of Green har Danmark et fælles fokuspunkt for at markedsføre grønne ideer og innovative løsninger til hele verden. Alle virksomheder, der arbejder med grønne løsninger, er velkomne under State of Greens paraply og få del i markedsføringsinitiativerne og blive en del af det besøgsapparat, State of Green Tours, der giver relevante udenlandske gæster mulighed for at besøge danske virksomheder.

- Danmark har gennem mange år haft en fornem førerposition internationalt i den grønne omstilling, og vores ambition som nation om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050 er verdenskendt. Jeg er ikke i tvivl om, at vi når det, men det er vigtigt, at der også fremadrettet er store eksportmuligheder for danske virksomheder. I takt med at flere og flere lande går samme vej som Danmark, skærpes konkurrencen om at levere de grønne løsninger. De danske spillere står stadigvæk stærkt i denne konkurrence, men de kan ikke hvile på laurbærrene. Det er de heldigvis fuldstændig klar over.