SUST AI N prisen blev første gang uddelt ved KADK’s aktuelle udstilling Cirkulær økonomi i arkitektur og design, der åbnede den 7. september.

SUST AI N – ny pris for bæredygtighed

For at skærpe fokus på bæredygtigt byggeri har AI Arkitekter & Ingeniører netop stiftet prisen SUST AI N for arkitektur, byggeri og bæredygtighed. Prisen blev uddelt første gang i forbindelse med KADK’s aktuelle udstilling Cirkulær økonomi i arkitektur og design, der åbnede den 7. september.

Af: Michael Winther

Det var kreativ direktør og partner Tomas Snog, der stod for prisoverrækkelsen.

En meget væsentlig grund til at AI Arkitekter & Ingeniører har stiftet prisen er at fremme tankerne om bæredygtighed i byggeriet. Det er ikke bare en nødvendighed, men også et rimeligt krav til en professionel branche, der har stor indflydelse på påvirkningen af klimakontoen. I byggebranchen ved man nemlig, at driftsudgifterne til et byggeri er fem gange større end anlægsudgifterne. Det stiller krav til bygningernes energieffektivitet, til alternativ energiudnyttelse, til brug af nye materialer, isolering og nye smarte måder at gøre velkendte ting på.

Se mulighederne

Prisen er derfor stiftet for at få byggeriets aktører, altså arkitekter, ingeniører, håndværkere, leverandører og entreprenører til at rykke tættere sammen om at skabe de bæredygtige løsninger. Samskabelsen starter på uddannelserne og fortsætter på tegnestuerne og byggepladserne. I AI arkitekter & Ingeniører kalder de det co-creation, og målet er hæve niveauet og skabe et mere bæredygtigt byggeri, der kan inspirere verden omkring os.

- Prisen på i alt 25.000 kr. er målrettet de arkitekt- og designstuderende, der arbejder med bæredygtige projekter. Bæredygtighed er mange ting og kan antage mange forskellige former. Men det handler primært om en bevægelse fra forbrug til genbrug. Det handler samtidig om en bevidsthed og et mindset, der har fokus på principperne i cirkulær økonomi, og et mindset der ser muligheder fremfor begrænsninger. En gammel og kondemneret ejendom er jo reelt en materialebank, hvor flere ting kan genbruges eller genanvendes i nye byggeprojekter. Det handler bare om at åbne øjnene for at finde de alternative muligheder, siger Tomas Snog, der er kreativ direktør og partner i AI Arkitekter & Ingeniører.

Samarbejde om nye mål

Udover at stille skarpt på bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggebranchen som førsteprioritet, rummer AI’s pris også andre motiver. Det handler om samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, om teknologiudvikling, om at skabe det økonomiske grundlag for at tænke bæredygtighed og om kapitalisere den nye viden til nye kommercielle løsninger og produkter. Men ikke mindst handler det om at få de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter i ethvert byggeprojekt til at spille sammen og gå op i en højere enhed. En enhed der samtidig rummer æstetiske og designmæssige overvejelser, der gør byrummet smukt at være i og bygningen rar at opholde sig i.

- Kort fortalt sætter vi pris på bæredygtighed og æstetik. Men vi sætter bestemt også pris på økonomi. Og jeg er sikker på, at den tid hvor bæredygtighed var analogt til noget langhåret, for længst er forbi. I dag er der økonomi i bæredygtighed, og det er rigtig sundt. Det skaber udvikling og nye perspektiver. Bæredygtighed er en proces og ikke en tilstand, fordi der hele tiden vil udvikles nye teknologier, der gør, at vi kan komme endnu tættere på at opfylde ambitionen om det bæredygtige samfund, forklarer Tomas Snog.

To vindere - mange oplevelser

På KADK har man taget bolden op og nu samlet kræfterne om en fælles ambition for akademiets virke. Arbejdet på Arkitekt- og Designskolen skal fremover forholde sig til FN’s 17 verdensmål for en bedre og mere bæredygtig verden.

Den aktuelle udstilling Cirkulær økonomi i arkitektur og design, der løber frem til 3. december, tager fat i FN’s 12. klimamål. Nemlig Ansvarligt forbrug og produktion. Her byder en række arkitektstuderende ind med deres syn på fremtiden. Spændende projekter der udvider perspektiverne for fremtidens byggeri i en klimamæssig kontekst, og ikke mindst projekter der overrasker med handlekraftighed og et bæredygtigt mindset.

Blandt de mange kvalificerede projekter landede dommerkomiteen på, at prisen skulle deles mellem to projekter, og det blev SEE SALT og Genbyggestudier. SEE Salt for at undersøge brugen af alternative materialer til emballagedesign, og Genbyggestudier for sit arbejde med byen som en cirkulær organisme, hvor udtjente bygninger og materialer kan genbygges til nye interessante arkitektoniske værker.

- Det er virkelig en spændende udstilling, hvor man kan hente mange oplevelser og inspiration. Og det er det, arkitektur handler om. Oplevelser, optimisme og troen på fremtiden. Derfor er det også spændende at uddele en pris blandt studerende. De studerende er fremtiden, og det er på uddannelsesinstitutionerne frøene skal sås til de næste skridt mod en mere bæredygtigt verden. Derfor stopper vi heller ikke ved Arkitektskolen. Ihvertfald er vi i gang med at indstifte en tilsvarende pris på DTU. Vi er ikke færdige, men vi arbejder på det. Og netop fordi byggeri er et samarbejde mellem flere faggrupper, var det også glædeligt at konstatere, at vinderprojektet Genbyggestudier var udarbejdet i samarbejde med studerende fra DTU, fortæller Tomas Snog med entusiasme i stemmen.