Infografikken viser, hvordan man får del i støttekronerne til energirenovering og klimatilpasning

Tilskudspulje til energirenovering og klimatilpasning

Nu er det ved at være sidste udkald, hvis man som privat udlejer vil have del i puljen til energirenovering og klimatilpasning af sin udlejningsejendom. Den 1. december udløber ansøgningsfristen, og herefter er der lukket for muligheden for tilskudsfinansiering på 20 procent.

Af: Michael Winther

Som modstykke til håndværkerfradraget introducerede regeringen tilbage i 2014 Puljen til Energirenovering og Klimatilpasning af Private Udlejningsejendomme. Her kan private udlejere få op til 20 procent af de samlede udgifter til energirenovering og klimatilpasning refunderet under forudsætning af, at udlejningsejendommen tæller mindst 12 beboelseslejemål.

Indsatsen har fokus på gennem energirenovering, som kan være nye og energieffektive vinduer, nyt varmeanlæg eller ekstra isolering, at reducere CO2 udledningen fra de private udlejningsejendomme, mens puljen til klimasikring skal ses i lyset af de senere års mange bygningsskader, forvoldt af oversvømmelser og kraftige skybrud. Her er det især kloakering og vandafledning der er i fokus, samt sikring af kældre og trappeskakter mod indtrængning af vand.

Ikke som forventet

Der er afsat 25 mio. kr. i hver af puljerne til henholdsvis energirenovering og klimatilpasning, og er der frie midler i den ene pulje, føres det resterende beløb automatisk over i den anden pulje. Det sikrer, at der er garanti for, at den fulde bevillingsramme kan komme i spil i forbindelse med klimasikring og energirenovering af landets udlejningsdomme.

Uanset om man som privat udlejer vælger at klimasikre eller energirenovere, eller måske begge dele samtidig, kan hver lejlighed få et maksimalt tilskud på 30.000 kr., og en samlet tilskudsramme på maksimalt 1.5 mio. kr. pr. ejendom. Herudover er betingelsen for at ansøge puljerne, at investeringen pr. lejemål skal være mindst 20.000 kr.

- Ordningen gør det økonomisk attraktivt for både udlejere og lejere at fremtidssikre udlejningsejendommene med energioptimering og sikring mod fremtidige klimaskader, bl.a. som følge af oversvømmelser. Men vi må konstatere, at interessen for at søge tilskud til det vigtige arbejde ikke har været så stor, at puljen er blevet brugt op i de tidligere ansøgningsrunder. Det er ærgerligt, fordi den samlede investering i energirigtige løsninger og klimasikring ville have opnået en samlet investering på i alt 875 mio. kr., hvis statens bevillingsramme på 175 mio. kr. i årene 2014-2017 tilsvarende var blevet matchet med 700 mio. kr. fra de private udlejere, som jo altså skal finansiere de resterende 80 procent af omkostningerne. Nu håber vi, at puljen bliver brugt helt op her i slutfasen, siger Pia Scott Hansen fra Center for Bolig under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der administrerer ordningen.

Win-win for alle

Kriterierne for at få andel i tilskudsordningen, uanset om det gælder klimatilpasning eller energirenovering, er fuldstændig objektive og gennemsigtige. Når det gælder energirenovering, får de ejendomme, der har den dårligste energimærkning højeste prioritet, og når det gælder klimatilpasning, er det de ejendomme med flest beboelseslejemål, der prioriteres i første række.

Ansøgningsproceduren for at få del i puljemidlerne er, at et flertal af lejerne i samarbejde med udlejeren udfylder en blanket, hvor de i fællesskab tilkendegiver, at de er interesseret i at gøre noget ved enten ejendommens energiudnyttelse eller klimasikring. På det grundlag reserverer styrelsen et tilskud. Herefter har udlejeren et halvt år til at udarbejde projektet, få beregnet energibesparelsen eller indhentet et gratis klimatjek hvor en installatør, gartner eller kloakmester gennemgår ejendommen og kommer med forslag til hvor, der med fordel kan gøres en indsats på klimasiden. Hvis projektet giver huslejestigninger indhentes en forhåndsgodkendelse i huslejenævnet. Når aftalen er på plads med lejerne, giver styrelsen grønt lys for at gennemføre arbejderne.

- Lige nu ligger vi inde med godt 30 mio. kr. i puljen til energirenovering og klimatilpasning, og dem håber jeg, vi har ansøgninger til, når ansøgningsfristen udløber den 1. december. Det giver nemlig øget livskvalitet for lejerne at få energirenoveret eller klimatilpasset ejendommene, ligesom det boner positivt ud på klimakontoen. Det er kort sagt en win-win situation for alle, og derfor kan man også håbe, at hele puljen bliver brugt. Vi har gjort et stor arbejde for at få spredt budskabet om tilskudsmuligheden, som i praksis er ret ubureaukratisk. Set i forhold til gennemførelse af et ikke støttet projekt handler den ekstra indsats om en dialog med lejerne om projektet og et par klik og skemaer på hjemmesiden. Det kan næsten ikke være nemmere, forklarer Pia Scott Hansen.